logo-beyaz
Edit
Click here to add content.

Çalışma Alanlarımız

Gümüş & Pehlivan Hukuk Ofisi

Profesyonel Ekibimizle Çözüm Ürettiğimiz Alanlar

Bilişim Hukuku

Ceza Davaları

İdari Davalar

İcra İflas Hukukuna İlişkin Davalar

Aile Hukuku Davaları

Ticaret Hukukuna İlişkin Davalar

Medeni Hukuka İlişkin Davalar

İş Hukukuna İlişkin Davalar

Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Miras Hukukuna İlişkin Davalar

Gayrimenkule İlişkin Davalar

Sağlık Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Kamulaştırma Davaları

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar